Súťaž: Cvičte s nami ostošesť!

Fitness Club Lochness: SÚŤAŽ - Cvičte s nami ostošesť!

Vhoďte blok za cvičenie z našej registračnej pokladnice do urničky a ste v hre!

Súťažíme o skvelé ceny:

  • 1. cena: KREDIT 106 €

  • 2. cena: Výživové doplnky
  • 3. cena: Tričko Lochness

Pred vhodením bloku do urničky napíšte na jeho zadnú stranu Vaše meno a kontakt: telefónne číslo a emailovú adresu.

Žrebovanie víťazov prebehne 2. 2. 2010. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky, zoznam výhercov bude tiež uverejnený na internetovej stránke www.lochness.sk a vo fitness centre na nástenke.